بسته سرویس های Multiplus

سرویس سه ماهه مولتی پلاس

- شامل ۸ سرویس
- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود

  • - پشتیبانی از
  • - سرویس ها
سرویس یک ساله مولتی پلاس

- شامل ۸ سرویس
- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود

  • - پشتیبانی از
  • - سرویس ها
سرویس شش ماهه مولتی پلاس

- شامل ۸ سرویس
- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود

  • - پشتیبانی از
  • - سرویس ها