سبد خرید » پیل پلاس
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:
لایسنس سه ماهه nod32 & smart security -

-پشتبانی از nod32 و smart security
-پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
-هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
-لایسنس کاملا اختصاصی
-قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
-بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Trial
-ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنس-شناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
-قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
-قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
-کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
-دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
-جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته

لایسنس شش ماهه nod32 & smart security -

-پشتبانی از nod32 و smart security
-پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
-هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
-لایسنس کاملا اختصاصی
-قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
-بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Trial
-ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنس-شناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
-قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
-قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
-کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
-دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
-جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته

لایسنس یک ساله nod32 & smart security -

-پشتبانی از nod32 و smart security
-پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
-هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
-لایسنس کاملا اختصاصی
-قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
-بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Trial
-ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنس-شناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
-قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
-قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
-کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
-دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
-جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.173.36) وارد شده است.